Dom kulture "Žarko Zrenjanin"

Pretražite naš sajt

Osnovano je 1962. godine u cilju organizovanja kulturno-zabavnog i obrazovnog života u selu. U domu kulture radi seoska biblioteka sa knjižnim fondom od 6.120 knjiga na srpskom, mađarskom, bugarskom i banatsko bugarskom-palćenskom jeziku. U ranijem periodu, šezesetih godina pa sve do devedesetih prikazivani su filmovi u staroj bioskopskoj sali, a po završetku novog objekta u velikoj sali doma kulture. Dom kulture je imao i danas ima, pored ostalog, zadataki i cilj da neguje i sačuva folklornu tradiciju banatskih Bugara - Palćena, Mađara, Srba i drugih etničkih zajednica. Od osnivanja 1962. godine prvi upravnik bio je Čeh Josip. Posle njega Kožan Gašpara, zatim Vasilčin Toma. Od 1975. godine opština je imenovala direktore domova kulture na predlog Saveta Doma. Tako je od te godine pa sve do 1988. godine direktor bio Augustin Kalapiš, a posle njega bili su Dimko Bogdanović , Željko Dugonić i Branislav Radovanović. Danas aktuelni direktor je Marko Guran.

U domu kulture su obezbeđeni uslovi za rad KUD- ova i udruženja građana. Izvorna folklorna grupa je sa bugarskim - palćenskim igrama imala najviše rezultata. Nastupila je na mnogim smotrama i festivalima u zemlji i inostranstvu. Najveći uspeh je imala folklorna grupa doma kulture koju su sačinjavali poljoprivredni proizvodjači, uglavnom u paru sa svojim suprugama domaćicama: Guran Marko i Donkica, Kalčov Petar i Stanka, Kalapiš Mihalj i Lenka, Guran Đura i Magdalena, Mlekov Ivan i Katarina, Račov Franja i Petra,Telbis Joza i Mlekov Agata, Bančov Anrija i Marija. Oni su dva puta nastupili, 1965. godine na prvom i 1975. godine na desetom međunarodnom festivalu u Zagrebu. Nastupili su i na Saboru narodnog stvaralaštva u Leskovcu, više puta na opštinski, regionalnim i pokrajinskim smotrama i festivalima širom zemlje i u inostranstvu.

Od mlađih grupa treba spomenuti jednu od najuspešnijih koja je nastupala na opštinskim i regionalnim smotrama, na pokrajinskim i republičkom festivalu u Ratini kod Kraljeva i mnogim drugim međunarodnim festivalima u zemlji i inostranstvu (dva puta u Bugarskoj festival u Kavarni, u Rumuniji Staro Bešenovo, Vinga, Brešća, u Grčkoj Pefkohori). U orkestru su svirali: Penov Ivan, Benjovski Franja, Sakač Mikloš, Fišer Toni, Tituš Lazar, Sekač Mihalj, Hompot Jožef, Varga Šandor,Varga Jožef, Mihajlović Zoran, Bale,Čala Gergelj, Pal Tibor, Kašlik Pal, Guran Andrija, Cvetkov Ognjan, Poljak Marko, Sekač Mihalj, Sekač Eržika, Balteanu Petru, Spasić Stefan, Anđelić Ivan, Guran Marko i Kalapiš Augustin.

Pored tradicionalnih igara banatskih Bugara iz Ivanova, folklorni ansambl je imao više koreografija narodnih igrara iz Srbije. Grupu su sačinjavali: Mađarov Jovana, Althajm Biljana i Tanja, Jankulov Marijana, Štefko Beata, Kalapiš Snežana, Kalapiš Aleksandra, Almaši Mihaela, Vasilčin Igor, Čeh Aleksandar, Štefko Ivan, Vasilčin Dušan, Damjanov Vendi, Damjanov Nebojša, Embeli Marton, Fabijan Aleksandar, Čokan Marko, Mlekov Edi, Pap David, Balog Irena, Račov Danijela, Damjanov Saša, Guran Vanja, Cvetanović Mile, Božić Bojana, Živković Kornelija, Lečei Zoltan, Stanković Miloš,Tajdić Aleksandra i Suzana Almaši. Stručni rukovodioci bili su Dragan Maklenov, Marinković Želimir, Ruptak Ivica i Mojsilović Žarko.

2011. godine u domu kulture u Ivanovu odigrano je jedno kolo prvog međunarodnog velemajstorkog i intermajstorskog turnira za žene, zahvaljujići organizatoru Miladinu Mitroviću. Prikazivali su se filmovi, jedno vreme čak tri puta nedeljno, organizovan je rad biblioteke kao i rad amaterskih sekcija, naročito folklorne koja nastavlja tradiciju do danas, foto sekcije, sekcije žena vezilja, likovna sekcija, literalno-recitatorska i druge sekcije. Organizovani su književni susreti, pozorišne predstave, zabavni programi, balovi, igranke, diskoteke, izložbe, kao i koncerti najpoznatijih estradnih umetnika. U Ivanovu su gostovali Lepa Lukić, Miroslav Ilić, Dobrivoje Topalović, Nada Topčagić, Marinko Rokvić, Jašar Ahmedovski, Nedžad Salković, Halid Muslimović, Halid Bešlić, Dušica i Nedeljko Bilkić, sestre Silvana Armenulić i Mirjana Barjaktarević, Usnija Redžepova, Vera Matović, Sena Ordagić, Vera Ivković, Mira Vasiljević sa grupom “Đerdan”, “Rokeri s Moravu”, orkestri sa estrade, kulturno-umetnička društva i horovi iz zemlje i inostranstva i mnogi drugi.

Danas u domu kulture radi biblioteka, organizuju se zabavni programi, salon umetničke fotografije ’’Ivanovo u fokusu’’, a u saradnji sa osnovnom školom, Mesnom zajednicom Ivanovo ,Mađarskim kulturno-umetničkim društvom ’’Bonaz Šandor“ i Udruženjem banatskih Bugara ’’Ivanovo-Banat“, organizuju se svi programi kao što je manifestacija “Ribarski dani i noći“, ’’Međunarodni dan maternjeg jezika’’, jezičke radionice za izučavanje banatsko-bugarskog jezika, priredbe, koncerti, izložbe, susreti i drugo. U domu kulture rade KUD Banatskih Bugara-Palćena “Ivanovo-Banat“ i KUD Mađara “Bonaz Šandor”. Ranijih godina bilo je više pozorišnih predstava za odrasle i decu. Pored pozorišnih grupa iz Beograda i Pančeva gostovalo je i Narodno pozorište iz Subotice (Nepszinház) sa predstavama na mađarskom jeziku. U domu kulture je otvorena kancelarija Nacionalnog saveta Bugara uz prigodan svečani program i prisustvo tadašnjeg predednika Republike Bugarske gospodina Georgi Dimitrova sa njegovom suprugom, kao i mnogobrojnim gostima.

Dom kulture je centar kuturno-zabavnog i obrazovnog života i sarađuje sa asocijacijama u zemlji i inostranstvu.